Bristande underhåll V/A-nätet

Våra skattepengar ska gå till den kommunala lagstadgade kärnverksamheten - inte till en växande byråkrati med nonsensjobb. V/A-nätet ska underhållas enligt underhållsbudgetplan. Inte minst på landsbygden. Det ska vara förbjudet att skapa underhållsunderskott i samhällsviktig infrastruktur genom att ta pengar från underhållbudget och satsa på andra jippon. Som alla fastighetsägare vet kräver en fastighet planerat … Fortsätt läsa Bristande underhåll V/A-nätet

Inga tvångsanslutningar till VA-nätet

Lokal Framtid säger nej till att Örnsköldsviks kommun tvångsansluter fastighetsägare till VA nätet. Många fastighetsägare utanför centralorten har investerat i väl fungerande VA-lösningar. Egna djupborrade brunnar för vatten och trekammarbrunnar med infiltrering för avlopp. Kommunen får plötsligt för sig att tvångsansluta hela områden och till höga kostnader. Kommunen hänvisar till miljömål. Den påtvingade kostnaden kan … Fortsätt läsa Inga tvångsanslutningar till VA-nätet