Inga tvångsanslutningar till VA-nätet

Lokal Framtid säger nej till att Örnsköldsviks kommun tvångsansluter fastighetsägare till VA nätet. Många fastighetsägare utanför centralorten har investerat i väl fungerande VA-lösningar. Egna djupborrade brunnar för vatten och trekammarbrunnar med infiltrering för avlopp. Kommunen får plötsligt för sig att tvångsansluta hela områden och till höga kostnader. Kommunen hänvisar till miljömål. Den påtvingade kostnaden kan … Fortsätt läsa Inga tvångsanslutningar till VA-nätet