Bristande underhåll V/A-nätet

Våra skattepengar ska gå till den kommunala lagstadgade kärnverksamheten - inte till en växande byråkrati med nonsensjobb. V/A-nätet ska underhållas enligt underhållsbudgetplan. Inte minst på landsbygden. Det ska vara förbjudet att skapa underhållsunderskott i samhällsviktig infrastruktur genom att ta pengar från underhållbudget och satsa på andra jippon. Som alla fastighetsägare vet kräver en fastighet planerat … Fortsätt läsa Bristande underhåll V/A-nätet

Kommunens byråkrati Vs. riktiga jobb

Örnsköldsviks kommuns gigantiska byråkrati bara växer och växer. Samtidigt som det är brist på vårdpersonal, hemtjänstpersonal och lärare. En stor byråkrati skapar inget mervärde för medborgarna. Tvärtom, byråkratin förbrukar enorma resurser vilket i sin tur skapar resursbrist inom andra områden exempelvis personalbrist inom äldrevården, hemtjänsten och skolan. Kommunen avlönar allt fler som inte producerar något … Fortsätt läsa Kommunens byråkrati Vs. riktiga jobb

Kommunala nonsensjobb

Kommunens byråkrati måste bantas ordentligt. Ta exempelvis orden klimat - värdegrunds – miljö – jämställdhets – trygghets, sätt dem framför orden utvecklare – samordnare – kommunikatör- strateg - koordinator. Det är några exempel på nonsenstjänster i kommunen. De som innehar dessa nonsenstjänster lever på skattemedel men producerar inget av värde för skattebetalarna. En undersköterska, lärare … Fortsätt läsa Kommunala nonsensjobb