Hemtjänsten i Örnsköldsvik – Världsklass 2030?

En skildring från verkligheten - hemtjänsten i Örnsköldsviks kommun. Kritiken är riktad mot kommunen som bär huvudmannaansvaret - inte mot personalen som sliter med låga löner, stress och pressade arbetsscheman. En snart 90 år gammal kvinna bor själv i egen lägenhet. Hon är frisk och pigg för sin ålder och klarar sig själv. Hon har … Fortsätt läsa Hemtjänsten i Örnsköldsvik – Världsklass 2030?

Katastrofal utveckling för företagsklimatet i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun faller som en sten i rankingen för kommunalt företagsklimat och har nu nått botten. Plats 285 av 290 kommuner. Det största hindret för företagsutveckling är enligt företagarna själva kommunen. Örnsköldsviks kommun har vuxit till en byråkratisk koloss som slukar alla resurser och hindrar näringslivsutveckling, tillväxt, entreprenörskap och innovation. Så här kan vi inte … Fortsätt läsa Katastrofal utveckling för företagsklimatet i Örnsköldsvik

Mer makt till folket – genomför opinionsundersökning innan stora beslut fattas

Invånarna och skattebetalarna i Örnsköldsvik kommun måste få större inflytande över beslutsprocessen i kommunen och kunna påverka vår framtid, levnadsmiljö och hur våra gemensamma resurser fördelas. Vi har ett demokratiunderskott i kommunen. Viktiga beslut fattas över våra huvuden många gånger utan offentlig debatt och utan möjlighet att påverka. Besluten fattas efter partibok - inte efter … Fortsätt läsa Mer makt till folket – genomför opinionsundersökning innan stora beslut fattas

Kommunens byråkrati Vs. riktiga jobb

Örnsköldsviks kommuns gigantiska byråkrati bara växer och växer. Samtidigt som det är brist på vårdpersonal, hemtjänstpersonal och lärare. En stor byråkrati skapar inget mervärde för medborgarna. Tvärtom, byråkratin förbrukar enorma resurser vilket i sin tur skapar resursbrist inom andra områden exempelvis personalbrist inom äldrevården, hemtjänsten och skolan. Kommunen avlönar allt fler som inte producerar något … Fortsätt läsa Kommunens byråkrati Vs. riktiga jobb

Kommunala nonsensjobb

Kommunens byråkrati måste bantas ordentligt. Ta exempelvis orden klimat - värdegrunds – miljö – jämställdhets – trygghets, sätt dem framför orden utvecklare – samordnare – kommunikatör- strateg - koordinator. Det är några exempel på nonsenstjänster i kommunen. De som innehar dessa nonsenstjänster lever på skattemedel men producerar inget av värde för skattebetalarna. En undersköterska, lärare … Fortsätt läsa Kommunala nonsensjobb

Inga tvångsanslutningar till VA-nätet

Lokal Framtid säger nej till att Örnsköldsviks kommun tvångsansluter fastighetsägare till VA nätet. Många fastighetsägare utanför centralorten har investerat i väl fungerande VA-lösningar. Egna djupborrade brunnar för vatten och trekammarbrunnar med infiltrering för avlopp. Kommunen får plötsligt för sig att tvångsansluta hela områden och till höga kostnader. Kommunen hänvisar till miljömål. Den påtvingade kostnaden kan … Fortsätt läsa Inga tvångsanslutningar till VA-nätet

Hallå alla företagare och entreprenörer!

Örnsköldsvik är en industristad med många seriösa företagare och entreprenörer. Många företag upplever idag att Örnsköldsvik kommun är det störta hindret för företagsutveckling och expansion vilket bland annat visar sig i Svenskt näringslivs årliga kommunrankning där Örnsköldsvik fallit från toppen till botten. Företagen upplever att den största konkurrenten är kommunen. Och att kommunen uppvisar en … Fortsätt läsa Hallå alla företagare och entreprenörer!