Kommunens byråkrati Vs. riktiga jobb

Örnsköldsviks kommuns gigantiska byråkrati bara växer och växer. Samtidigt som det är brist på vårdpersonal, hemtjänstpersonal och lärare. En stor byråkrati skapar inget mervärde för medborgarna. Tvärtom, byråkratin förbrukar enorma resurser vilket i sin tur skapar resursbrist inom andra områden exempelvis personalbrist inom äldrevården, hemtjänsten och skolan. Kommunen avlönar allt fler som inte producerar något … Fortsätt läsa Kommunens byråkrati Vs. riktiga jobb

Kommunala nonsensjobb

Kommunens byråkrati måste bantas ordentligt. Ta exempelvis orden klimat - värdegrunds – miljö – jämställdhets – trygghets, sätt dem framför orden utvecklare – samordnare – kommunikatör- strateg - koordinator. Det är några exempel på nonsenstjänster i kommunen. De som innehar dessa nonsenstjänster lever på skattemedel men producerar inget av värde för skattebetalarna. En undersköterska, lärare … Fortsätt läsa Kommunala nonsensjobb

Den ekonomiska styrmodellen i Örnsköldsviks kommun

1991 infördes en ekonomisk styrmodell NPM (New Public Management) i landet som påverkar skola, vård och omsorg. Verksamheterna drivs därefter som en samling privata företag vars yttersta mål är att gå med vinst. Den samhällsomvandlande processen har systematiskt förändrat utbudet av skattefinansierad välfärd sedan den infördes. En revolution i tysthet har skett, utan debatt. Skola, … Fortsätt läsa Den ekonomiska styrmodellen i Örnsköldsviks kommun