Begränsa/stoppa

  • Partistöd
  • Föreningsbidrag och helt stoppa dem om verksamheten ej har total öppenhet och de demokratiska aspekterna anses vara helt uppfyllda
  • Byggandet av stora kostsamma anläggningar (som kulturhus och simhall) då det redan finns användbara lokaler i kommunal eller privat regi
  • Byråkratin vid tillståndsansökan, korta väntetiderna och hålla avgifterna låga
  • Stoppa försummelsen av landsbygden och istället uppmuntra satsningar
  • Byggandet av nya vindkraftsanläggningar
  • Tiggeri på offentlig plats och inom tätorterna
  • Avgifter som vid fallet egen kompostering av hushållsavfall