Bevara

  • Befintlig samhällsservice runt om i kommunen
  • Små nära skolor och förskolor
  • Barnomsorg på oregelbundna tider
  • Kontantbetalning