Utveckla

  • Samarbete mellan privat företagande och kommunen
  • Samarbete mellan kommun och föreningsliv
  • Att inköp ska ske av lokala råvaror och livsmedel om tillgång finns
  • Medborgarnas inflytande i kommunala beslut samt förbättra informationen och kontakter
  • Bättre parkeringsmöjligheter