Införa

  • Tydliga språkkrav på svenska i tal och skrift för alla anställda i kommunal verksamhet
  • Krav på neutral klädsel under arbetstid för samtliga anställda
  • Slussverksamhet vid behov för återhämtning innan hemgång efter sjukhusvistelse