Företrädare

Lokal Framtid Örnsköldsvik är vanligt folk som anser att en kommun ska förvaltas rationellt med medborgarnas bästa i fokus – inte vara en plattform för ideologier, särintressen och partipolitik.

Ordförande: Ingela Sällström 52 år grundskollärare jobbar som vårdare

Kontakt: e-post: ingela.lokalframtid@gmail.com


Sekreterare: Håkan Holmgren 53 år grundskollärare jobbar som yrkesförare

Kontakt: epost: hakan.lokalframtid@gmail.com


Kassör: Åke Lidfalk 79 år byggnadsingenjör SBR

Kontakt: epost: ake.lokalframtid@gmail.com


Ledamot: Harald Öberg 73 år grundskollärare och miljövårdare

Kontakt: epost: haraldoberg@hotmail.com


Ledamot: Eva Gidlund 72 år journalist

Kontakt: epost: eva.gidlund37@gmail.com


Suppleant: Gudrun Lidfalk 75 år pilot, Leg. sjukgymnast och ergonom

Kontakt: epost: gudrun.lokalframtid.com