Donationer

Vi är helt beroende av medlemsavgifter och frivilliga donationer för att driva partiet framåt. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag för en bättre framtid i Örnsköldsvik.

Kontakta oss:

Ordförande: Ingela Sällström Tel: 0703978161 E-post: ingela.lokalframtid@gmail.com 

Sekreterare: Håkan Holmgren Tel: 0706503774 E-post: hakan.lokalframtid@gmail.com