Besparingar ska ske på kommunens frivilliga verksamheter. Inte på den lagstadgade obligatoriska kärnverksamheten

Kommunens Frivilliga uppgifter FritidKulturEnergiSysselsättningNäringslivsutveckling Kommunens Obligatoriska uppgifter Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)För-, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning (komvux)Plan och byggfrågorMiljö- och hälsoskyddRenhållning och avfallshanteringVatten och avloppRäddningstjänstKrisberedskap och civilt försvarBiblioteksverksamhetBostäder

Styrelsen i Lokal Framtid

Ordförande: Ingela Sällström 52 år grundskollärare jobbar som vårdare Sekreterare: Håkan Holmgren 53 år grundskollärare jobbar som yrkesförare Kassör: Åke Lidfalk 79 år byggnadsingenjör Ledamot: Harald Öberg 73 år grundskollärare och miljövårdare Ledamot Eva Gidlund 72 år journalist Suppleant: Gudrun Lidfalk 75 år Pilot, Leg. sjukgymnast/ergonom

Välkommen till Lokal Framtids medlemsmöte

Välkommen till Lokal Framtids medlemsmöte. Söndag 27 februari 18.00-20.00 Vintergatan 7 (nära Östra Livs) ingången är upplyst med marschaller och skyltad. Kvällens program: •Kort presentation av partiet. •Behov av kandidater för vallista samt styrelseuppdrag. •Vi delar upp oss i mindre diskussionsgrupper utifrån något av våra strategiområden som är familjer och unga, seniorer, infrastruktur, näringslivet samt … Fortsätt läsa Välkommen till Lokal Framtids medlemsmöte

Mer makt till folket – genomför opinionsundersökning innan stora beslut fattas

Invånarna och skattebetalarna i Örnsköldsvik kommun måste få större inflytande över beslutsprocessen i kommunen och kunna påverka vår framtid, levnadsmiljö och hur våra gemensamma resurser fördelas. Vi har ett demokratiunderskott i kommunen. Viktiga beslut fattas över våra huvuden många gånger utan offentlig debatt och utan möjlighet att påverka. Besluten fattas efter partibok - inte efter … Fortsätt läsa Mer makt till folket – genomför opinionsundersökning innan stora beslut fattas