Den ekonomiska styrmodellen i Örnsköldsviks kommun

1991 infördes en ekonomisk styrmodell NPM (New Public Management) i landet som påverkar skola, vård och omsorg. Verksamheterna drivs därefter som en samling privata företag vars yttersta mål är att gå med vinst. Den samhällsomvandlande processen har systematiskt förändrat utbudet av skattefinansierad välfärd sedan den infördes. En revolution i tysthet har skett, utan debatt.

Skola, vård och omsorg i Örnsköldsviks kommun har därefter omfattats av ständiga besparingar. I praktiken har styrmodellen inneburit förödelse av den offentliga sektorn genom att korrumpera alla andra värden till ekonomiska. Allt ska mätas och utvärderas genom poängsättning. Som exempel kan vi ta ett besök inom akutsjukvården.

En äldre ligger på akuten och väntar på läkare. In kommer ett hockeyproffs som skadat sig under matchen. Läkaren väljer att ombesörja hockeyspelaren därför att ersättningen är högre jämfört med den äldre patienten. Effekten inom vård, skola och omsorg beskrevs av DN-journalisten Maciej Zaremba i en artikelserie ”Patienten och prislappen”, vintern 2013. Allt ska mätas och utvärderas, en polisutryckning, en blindtarmsoperation, ett studentsamtal. Även för universiteten har effekten varit förödande.

Mest synligt har det varit i sjukvården där läkare och sjuksköterskor protesterat mot det cyniska köp- och säljsystemet som gör vissa patienter lönsamma och andra inte. Det resulterar i mer byråkrati och mindre vård. Mer kontroll på ekonomin men mindre vård. Samma princip och jakt på att visa upp statistik drabbar polisen. Den samlade effekten blir rent sovjetisk. Alla yrkesgrupper och professioner sätts på undantag till förmån för den byråkratiska kontrollanten.

Även yttrandefrihet- och meddelarfrihet hotas. När myndigheter ska agera som företag börjar cheferna kräva lojalitet mot myndighetens varumärke istället för ämbetsmannaetik. Samma styrningsfilosofi gäller inom både politiska blocken, det vore ett misstag att tro att det är en blockfråga.

Kommunkoncernens skuld uppgår till miljardbelopp

Efter att ha presenterat den ekonomiska styrmodell som tillämpas av kommunen är det dags att sammanfatta ekonomin. Kommunal verksamhet är indelad i fem olika bolag, Övik Energi, Övikshem, Miva, Örnsköldsviks Hamn&Logistik samt Örnsköldsvik Airport. Rodret i Örnsköldsvik AB är moderbolag och äger samtliga kommunala bolag. Moderbolaget äger även det vilande bolaget Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB. Övikshem och Miva anses överbelånade vilket bedöms efter soliditet. Samma värdering görs om Hamn&Logistik som har stora investeringar att göra framöver.

Den totala skulden i kommunkoncernen i form av lån är 3 600 000 000 sek. Tre miljarder sexhundra miljoner! Hisnande summor. Utöver ovan nämnda utgifter finns en pensionsskuld gentemot tidigare anställda motsvarande 2 000 000 000, två miljarder! Årsredovisningen återfinns på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter. Antalet anställda i kommunkoncernen är drygt 6000. Hur många som är chefer och hur många som är tjänstemän är oklart i skrivande stund. Enligt uppgift finns det 3000 tjänstemän i kommunen.

Inom äldreomsorgen finns det enligt uppgift 340 chefer. De är inte i direkt kontakt med vad som på byråkratispråk kallas ”brukarna”, alltså äldre i behov av omsorg. Cheferna sitter på behörigt avstånd men har full kontroll på personalen, vilka jobbar ett visst antal minuter hos varje ”brukare”, max 20 minuter! Den ekonomiska styrmodellen tillämpas inom samtliga områden kommunen ansvarar för.

Chefer på högre befattningar har höga månadslöner, ca 70000 i månaden. Kommunchefen tjänar 106700 i månaden. Icke sällan förekommer särskilda avtal för chefer som ger dem miljoner i avgångsvederlag om anställningen avslutas. 75000 i månadslön omfattar även ansvariga politiker i fullmäktige.

Det som får en vanlig skattebetalare att baxna är när den politiska ledningen pratar om att bygga ett nytt badhus, kulturhus eller ännu ett parkeringsgarage. Inse att den ekonomiska styrmodellen, (all skattefinansierad verksamhet ska drivas som en samling privata företag), den fungerar inte!

Gör om och gör rätt! Nu!

Eva Gidlund styrelseledamot i Lokal Framtid.

Faktalänkar:

https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/04/NPM-var-ensyndabock-ingen-hade-hort-talas-om/

https://sverigesradio.se/artikel/5668583

https://kvartal.se/artiklar/valfrihetsrevolutionen-del-1-nar-landet-lagom-blev-extremt/


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s