Nu startar vi ett nytt parti i Örnsköldsvik!

Ett fritt obundet kommunpolitiskt parti som inte styrs från Stockholm.

Lokal Framtid Örnsköldsvik vill skapa en bättre framtid för nuvarande och kommande generationer. Vi vill ha utveckling i stället för avveckling. Vi vill ha riktig demokrati där invånarna är delaktiga och kan påverka beslutsfattningen. Vi vill stärka den lokala gemenskapen och ge alla en möjlighet att göra sin röst hörd. Politik handlar om prioriteringar. Vi vill ändra den rådande prioriteringsordningen och sätta sakfrågorna i centrum.

Rationalitet och sunt förnuft ska styra beslutsfattandet – inte partibok och vänskapsband. Sunt förnuft saknar partifärg. Oavsett om du röstar höger eller vänster i riksdagsvalet så kan du rösta på Lokal Framtid Örnsköldsvik för att få till en förändring på riktigt.

Internationellt eller nationellt kan vi inte påverka. Men vi kan påverka utvecklingen lokalt. Vi tar inte ställning i nationella frågor utan fokuserar uteslutande på lokala frågor.

Lokal Framtid Örnsköldsvik är ett parti som vill ge transparens och rättvisa baserat på folkvilja, ekonomi och sunt förnuft.

Kommunen ska satsa våra skattepengar på den lagstadgade obligatoriska kärnverksamheten. Det betyder skola, äldrevård, omsorg och infrastruktur. Besparingar skall genomföras i de frivilliga verksamheterna. Det betyder Kultur & fritid, Energi, Sysselsättning, Näringslivsutveckling.


Vi bygger något gott tillsammans – utan särintressen och svågerpolitik